07 december 2007

Något för nyåret?

Det är mycket prat om jul, men nyår är ju ännu festligare. Kanske en trevlig isbalja för champagnen från Crate & Barrel?

There's a lot of talk about Christmas, but New Year's is even more festive. Perhaps a nice ice "bucket" for the champagne from Crate & Barrel?

Inga kommentarer: